Saturday, March 31, 2012

RESULTS OF FIRST HAIKU CONTEST "SHARPENING THE GREEN PENCIL"


First Prize



the hunter's moon
a night is not enough
to get the point

luna plină de toamnă
o noapte nu-i de-ajuns
pentru-a înţelege

traducere din limba engleză de Eduard ŢARĂ



Artūras ŠILANSKAS
Vilnius, LITUANIA


Second Prize



falling leaves
one by one
my old friends

frunze căzătoare
unul câte unul
vechii prieteni

traducere din limba engleză de Eduard ŢARĂ



Andrea CECON
Cividale del Friuli, ITALIA


Third Prize



rattling windows
dad gasps his final breath
during a blizzard

geamuri trântite
tata-şi dă ultima suflare
pe viscol

traducere din limba engleză de Eduard ŢARĂ



Karen O'LEARY
West Fargo, STATELE UNITE ALE AMERICII


Commendations
(in alphabetical order)


whiz of a scythe
in the transparent blueness
larks’ undersongs

 şuierul coasei
în albastrul transparent
isonul ciocârliilor

translated from English into Romanian by Corneliu Traian ATANASIU



Ljubomir DRAGOVIĆ
Banja Luka, BOSNIA AND HERZEGOVINA




His roots and branches
hold earth and sky together –
the old oak tree.

Rădăcini şi crengi
unind pământul şi cerul –
bătrânul stejar.

translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ


Verleyen HERWIG
Bruges, BELGIUM


sumi-e mountains
a blackbird tries to fly
from the drying ink

munţi sumi-e
o mierlă-ncearcă să zboare
din tuşul uscat

 translated from English into Romanian by Darrell LINDSEY



Darrell LINDSEY
Nacogdoches, THE UNITED STATES OF AMERICA




snow storm –
petrified raven travelling
on a withered tree
 
viscol –
corbul de piatră
pe-un pom chinuit

translated from English into Romanian by Corneliu Traian ATANASIU


Ljubomir RADOVANČEVIĆ
Zagreb, CROATIA
 


in the dream
my dead friend has to go
winter solstice

pregătit de drum
prietenul mort din vis
solstiţiu de iarnă

translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ


Bruce ROSS
Bangor, THE UNITED STATES OF AMERICA



peach season –
the way his foot
fits my hand

timpul piersicii –
felu-n care picioruşul lui
îmi umple palma

translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ



Sandra SIMPSON
Tauranga, NEW ZEALAND
 


woodland
the silence
of history

pădure
liniştea
istoriei

translated from English into Romanian by Eduard ŢARĂ



Dietmar TAUCHNER
Puchberg, AUSTRIA


No comments: